ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

Trân Trọng Kính Mời

Quý Đồng Bào, Nhân Sĩ, Cựu Quân Nhân QLVNCH, Quý Lãnh Đạo các Tôn Giáo, Hiệp Hội, Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí, các Chiến Hữu,

Để Tham dự Lễ Khánh Thành Lục Giác Đài vào ngày 29.04.2022, cũng là ngày Cộng Sản cưỡng chiếm Sài Gòn, Việt Nam cách đây 47 năm, và nhân dịp Dân Quân Việt Nam Tôn Vinh Đức Quốc Công Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN lên ngôi Hoàng Đế, sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm:

1- Hexagon Monument

 2- Sheraton Hotel

Để việc đón tiếp được chu đáo, quý khách vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức theo số điện thoại (hoặc email) sau:

Tr. Tướng Lâm: (403) 831-6672; 

Th. Tướng Tôn: (+61) 413-567-537

Ch. Tướng Huỳnh: (951) 375-6228

Email: 3RDREPUBLICOFVIETNAM@GMAIL.COMVPTT@CPQGVNLT.COM

Vui lòng phúc đáp trước ngày 29.03.2022

Mạnh Thường Quân ($5,000+), Khách Đặc Biệt ($500) hoặc Quý Khách ($150).

Lưu Ý:

Trang phục dạ tiệc và chúng tôi sẽ gửi Thiệp Mời qua email cho bạn, khi có yêu cầu xác nhận.

Thông Tin: https://www.hexagonmonument.com/

Was it worth reading? Let us know.